• Myrtens Kåseri

    -”Ett kåseri är en underhållande kortare text i tidning eller tidskrift. Termen kommer från franskans causer (samtala). Kåseri är avsett att ibland…

    Fortsätt Läsa