Allmänna Villkor & Integritetspolicy

Köpvillkor Svensk Tobakskemi AB

Svensk Tobakskemi AB
Ekeberga 113
365  44 Kosta
E-postadress: info@tobakskemi.se
www.tobakskemi.se

Beställningsinformation

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i kassan.
I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning, som fakturaadress, leveransadress, produkter, priser och fraktkostnad. Om något är fel i beställningen, bör du kontakta oss omedelbart via e-post till order@tobakskemi.se.
Du måste vara 18 år vid beställning.

Leveranser

Alla beställningar skickas med DHL eller PostNord och våra normala leveranstider är 2-4 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgen skickas normalt på början av veckan efter. Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post till order@tobakskemi.se.

Betalning

Vilka betalningsalternativ som är möjliga för just dig visas i kassan. Även villkor för betalningsalternativen finner du i kassan innan betalning genomförs.

Priser

Priserna i butiken anges i SEK (svenska kronor) för Svenska kunder, alla priser är inklusive moms. Befinner du dig utomlands så visas priser i din lokala valuta.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende
på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt på ditt köp från det att du har tagit emot en vara som du beställt. .
Gäller dock ej på produkter som har bäst före datum och snabbt kan försämras eller bli för gamla och varor med bruten försegling. För att utnyttja ångerrätten meddelar du oss om vilken produkt du vill skicka tillbaka och först efter ett godkännande skickar du varorna till oss. När vi har fått produkten/produkterna i retur så gör vi en återbetalning av varans pris. Vid nyttjande av ångerrätt står du för frakter.

Reklamation

Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför sätt du anser att varan är felaktig till e-post info@tobakskemi.se.
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt.
Du har enligt lag, reklamationsrätt på din vara i 3 år förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt, inom 6 månader från inköpstillfället.
Vi accepterar Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ej uthämtade paket

Varor som inte hämtas ut och kommer i retur till oss blir belastad med en extra kostnad på 369 kr för att täcka transportörens avgifter, returfrakt och administrativa kostnader.
Vi utför återbetalning av produkterna när dessa kommer i retur. Återbetalning görs dock ej på produkter som bör kylförvaras eller är märkta och har ett bäst före datum.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp.
Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vi nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar sig för eventuella tryckfel på denna websida samt slutförsäljning av produkter.
Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Svensk Tobakskemi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Svensk Tobakskemis målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Svensk Tobakskemi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Svensk Tobakskemi AB, 559028-1456, Ekeberga 113, 365 44 Kosta, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Svensk Tobakskemi behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar samt nyhetsbrev om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Svensk Tobakskemi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Svensk Tobakskemi använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Svensk Tobakskemi sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Svensk Tobakskemis eller Svensk Tobakskemis samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Svensk Tobakskemi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Svensk Tobakskemi förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Svensk Tobakskemi korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Svensk Tobakskemi. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Svensk Tobakskemi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Svensk Tobakskemi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies

Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används.
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner.
Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.
Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida.
För att hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.